در حال بارگذاری...
مسعود رستمی
( مشاور مرکز )

بیوگرافی

مسعود رستمی        متولد : 1343        

کارشناسی ارشد  : روان شناسی صنعتی و سازمانی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مسعود رستمی        

                                                       

 سوابق تحصیلی :

کارشناسی  : مدیریت بازرگانی                             

کارشناسی ارشد  : روان شناسی صنعتی و سازمانی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :

رابطه ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان پتروشیمی بندر امام

سوابق اجرایی :

 • 1370 استخدام در پتروشیمی بندر امام
 • 1370تا 1380 کارشناس اداره مهندسی پتروشیمی بندر امام
 • 1380 تا 1384 رئیس خدمات مستغلات پتروشیمی بندر امام
 • 1384 تا 1387 رئیس خدمات اداری پتروشیمی بندر امام
 • 1387 تا 1391 مدیر خدمات پتروشیمی بندر امام
 • 1391 تا 1395 مدیر پروژه های پتروشیمی بندر امام
 • 1395 تا 1396 مشاور مدیر عامل شرکت خوارزمی بندر امام
 • 1396 تا کنون مدیر منابع انسانی شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

                                

سوابق تدریس ( از سال 91 الی 95)

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، تدریس دروس مدیریت رفتار سازمانی و اصول سرپرستی 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، تدریس دروس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت کیفیت و بهره وری
 • دانشگاه پیام نورماهشهرو بندر امام خمینی ، تدریس دروس روانشناسی صنعتی و سازمانی و روابط صنعتی
 • دانشگاه علمی و کاربردی بندر امام خمینی ، تدریس دروس روان شناسی صنعتی و سازمانی

نظر خود را ارسال کنید